Anmälningsvillkor


Anmälningsvillkor U&Me Dance

För att förenkla för dig som deltagare på våra kurser presenterar vi här anmälningsvillkoren för våra kurser. Läs igenom dessa vid anmälan till kurs och kontakta oss gärna vid eventuella frågor.


Personuppgiftshantering enligt GDPR

För att underlätta administrationen behandlar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i hos oss. Syftet med att vi har tillgång till dina kontaktuppgifter är för att kunna kontakta dig vid ärenden rörande kurser, anmälning och avanmälning. Uppgifterna använder vi också för att skicka information om kommande verksamhet hos U&Me Dance. Uppgifterna kan i undantagsfall lämnas till kommunala eller regionala bidragsgivare vid en uppföljning av verksamhet som finansierats med delvis offentliga medel. Personnummer används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till våra kurser. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss på U&Me Dance info@uandme.dance eller 0768911169.


Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter som U&Me Dance hanterar. Du har rätt att få ut personuppgifterna som U&ME Dance hanterar som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att begära tillgång till vilka uppgifter om dig vi delgett kommunala eller regionala bidragsgivare.


Anmälan till kurs

Anmälan till en kurs är bindande. Anmälan måste göras varje termin till enstaka kurser. Anmälan görs via vår hemsida.  Du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er (mail, adress, mobilnummer). Vid anmälningstillfället får du bekräftelse på din anmälan samt faktura till den e-postadress du angav. Får du ingen bekräftelse och faktura vänligen kolla din skräppost och maila sedan oss på info@uandme.dance. Vill du ha din bekräftelse och faktura i pappersform kontakta oss så tar vi med den vid ett kurstillfälle.

 

Avanmälan/avbryta en kurs

Före kursstart:

Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta info@uandme.dance. För att avanmälan ska gälla måste du få en bekräftelse via mail på att vi mottagit din avanmälan. Som bekräftelse på att vi har fått din avbokning får du, inom ett par vardagar en avbokningsbekräftelse via mail. Om du tar tillbaka din anmälan innan kursstart, debiteras ingen avgift.

 

Fr.o.m datum för kursstart:

Om du ångrar din anmälan eller avbryter deltagandet i en kurs fr.o.m den dag kursen startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av varaktigt studiehinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår.

 

OBS! Obetald faktura gäller inte som avanmälan.

 

Byte av kurs

Vid byte av kurs rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig. Vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Bekräftelse skickas via mail.

 

Inställd eller flyttad kurs

Om en kurs ställs in på grund av för få anmälda eller annan orsak meddelas detta så fort som möjligt via mail eller telefon. Om möjligt placeras du i en annan grupp, i annat fall får du full återbetalning. Vi förbehåller oss även rätten att byta dag, tid och lärare om så är nödvändigt. Vid byte av dag eller tid har du rätt att få tillbaka den avgift du betalat.

 

Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

 

Delbetalning.

Vi tillåter delbetalning i undantagsfall ta kontakt med oss på info@uandme.dance.

 

Fotografering/filmning i samband med våra lektioner och föreställningar 

Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma lektioner för att använda materialet i marknadsföring av vår verksamhet på vår hemsida, sociala medier och i tryck. Genom anmälan till våra kurser kommer du kunna hamna med på bild eller film. Fokus i våra bilder och filmer ligger på gruppen och inte enskilda personer. Vill du inte vara med på bild och film vänligen maila oss på info@uandme.dance.